โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการจังหวัดสุรินทร์

โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 อบจ.สุรินทร์ร่วมกับอบต.บ้านผือ ได้จัดกิจกรรมโครงการทำขนมจีบและแซนวิช ให้กับ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ