โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” วันที่ 26 ก.ค. 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ