โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “การทำน้ำพรึกปลาแห้ง”

“การทำน้ำพรึกปลาแห้ง”

 

 

 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร _การทำน้ำพริกปลาแห้ง_