โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรม การทำขนมไข่หงส์”

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรม การทำขนมไข่หงส์” วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ