โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ตำบลสุขภาวะ “กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ติดบ้านและผู้สูงอายุที่ติดเตียง”

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกสวาท เจริญยิ่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้บ้านผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ผู้สูงอายุที่ติดเตียง