โครงการให้ความช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชน ในสถานการณ์โควิด-2019

คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน และบุคลากรในสังกัดร่วมด้วยช่วยกันมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในสถานการณ์โควิด-2019 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

“เราไม่ทิ้งกัน”