โครงการ “องค์กรนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

คณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกสวาท  เจริญยิ่ง ร่วมกับบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม โครงการ “องค์กรนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”